Archive for the 'Velayet' Category

Dede ve anneanne’nin küçükle şahsi ilişkisi hakkında

Çarşamba, Haziran 17th, 2009

Anneanne(babaanne) ve dedenin küçükle kişisel ilişki kurulmasını isteme hakları yeni Medeni Yasamızın 325. maddesinde kanuni bir hak olarak tanınmıştır. Bu nedenle  küçük ile dedesi  arasında kanuna uygun kişisel ilişki kurulması gerekir. T.C. Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Esas No: 2005/12054 Karar No: 2005/14804 Tarihi: 25.10.2005 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması • Hısımların Kişisel İlişki Kurma Hakkı […]

Anne bakım ve şefkatine muhtaç yaşı çok küçük çocuğun babanın velayetine bırakılması kanuna aykırıdır.

Pazartesi, Haziran 15th, 2009

Anne bakım ve şefkatine muhtaç yaşı çok küçük çocuğun babanın velayetine bırakılması kanuna aykırıdır.Hakim re’sen küçüğün durumunu gözetir. T.C. Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Esas No: 2004/5023 Karar No: 2004/5635 Tarihi: 03.05.2004 • Küçüğün Velayetinin Anneye Verilmesi ÖZET : Annenin bakım ve şefkatine muhtaç olan ve anne yanında kalmasının bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde […]

Küçüğün Bakımının İhmal Edilmesi

Cuma, Nisan 18th, 2008

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/114 K. 2003/1441 T. 3.2.2003 • VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Küçüğün Bakımının İhmal Edilmesi – Velinin Gece Çalışması ) • VELİNİN GECE ÇALIŞMASI ( Küçüğün Bakımının İhmal Edilmesi – Velayet Hakkının Değiştirilmesi ) 4721/m.183, 197, 351 ÖZET : Geceleyin çalışarak küçüğün bakımını ihmal edildiğinden velayet hakkının değiştirilmesi talepli davanın kabulü […]

Küçük Çocuğun Velayetinin Kural Olarak Anneye Bırakılması

Cuma, Nisan 18th, 2008

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/1234 K. 2003/2649 T. 27.2.2003 • BOŞANMA ( Tedbir Nafakasının Düşüklüğü-Küçük Çocuğun Velayetinin Kural Olarak Anneye Bırakılması ) • KÜÇÜK ÇOCUĞUN VELAYETİ ( Kural Olarak Anneye Bırakılması-Boşanma ) • TEDBİR NAFAKASI ( Günün Koşulları ve Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumunun Gözetilmesi ) 4721/m.4,182, 336 ÖZET : Dava tarihi itibarı […]

Ciddi ve İnandırıcı Deliller BUlunmadan Velayetin Babaya Bırakılamayacağı

Cuma, Nisan 18th, 2008

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/1375 K. 2003/2372 T. 24.2.2003 • ANNE BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ KÜÇÜK ÇOCUK ( Ciddi ve İnandırıcı Deliller BUlunmadan Velayetin Babaya Bırakılamayacağı ) • BOŞANMA ( Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçük Çocuk-Ciddi ve İnandırıcı Deliller BUlunmadan Velayetin Babaya Bırakılamayacağı ) • VELAYET ( Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç […]

Velayet

Pazar, Nisan 13th, 2008

VelayetVelayet çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır. Çocuğun doğru ve sağlıklı gelişimi için , ihtiyaç.larının karşılanması ve hoş görülü ortamda yetiştirilmesi gerekir. Yetişkin olmayan çocukların velayeti anne babaya aittir. Yasal bir neden olmadıkçada velayet anne babadan alınmaz. Anne babanın evlilikleri sürdüğü müddetçe velayet anne babanın ikisine aittir. Anne yada babadan biri vefat […]