Archive for the 'Tanıma-Tenfiz' Category

Tanıma-Tenfiz

Pazartesi, Nisan 14th, 2008

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI Görevli Mahkeme:Asliye Hukuk Mahkemesi Yetkili Mahkeme:Kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, Türkiye’de ikametgahı veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara,İstanbul ve ya İzmir Mahkemelerinden birinden istenebilir. Kamu düzenine ilişkin olmadığı için re’sen yetki gözönüne alınamaz. İlk itiraz olarak ileri sürülmelidir. Husumet: Dava hasımlıdır ve […]