Archive for the 'Mal Rejimi' Category

Evlilik Giderleri

Çarşamba, Nisan 23rd, 2008

EV GİDERLERİ… Erkek YENİ MEDENİ KANUNLA evin reisi değildir. Evle ilgili sorumluluklar da artık paylaşılmaktadır. Taraflar ailenin geçindirilmesinde eve bakmak eşit yükümlülüğü altındadırlar. Eşler evin giderlerine artık müteselsilen katılmak zorundadırlar. Karı koca imkanları doğrultusunda evlilik giderlerine katıldığından, kadın ve erkek, yiyecek giderleri, çocukların eğitimi kıyafet gibi sürekli gerçekleştirilen olağan masraflardan eşit derecede sorumludur. Dolayısıyla eşlerden […]

Edinilmiş mallara katılma rejimi

Pazartesi, Nisan 21st, 2008

Edinilmiş mallara katılma rejimi denildiğinde; edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel malları anlaşılmalıdır. Yeni Medeni Kanun ile artık karı-koca arasında evlilik süresınce edinilen mallar, kimin adına kayıt edilirse edilsin, eşler arasında ortak mülkiyet kabul edilecektir. Boşanma esnasında mal paylaşımı bu esasa göre yapılacaktır.Edinilmiş mal denildiğinde, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek […]

Payların Hesaplanması

Pazartesi, Nisan 21st, 2008

Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki mevcudiyeti ve ekonomik değerlerine göre ayrılır.Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış […]

Yetkili Mahkeme

Pazar, Nisan 13th, 2008

Boşanmada yetkili mahkeme daha önce tarafların son 6 ay beraber oturdukları yer ya da davacının ikametgahı mahkemesiydi. Medeni Kanun değişikliği ile şu an eşlerden birisinin, ikametgahı mahkemesi yada yine son 6 ay oturdukları yer mahkemesidir. Tapu kütüğüne Aile konutu şerhi konabilir. Bu surette konut kime ait olursa olsun diğer eşin rızası olmadan satıp rehnedemeyecektir ve […]

Mal Rejiminin Sona Ermesi

Pazar, Nisan 13th, 2008

Mal rejimi eşlerden birisinin ölümü, boşanma yada başka bir mal rejiminin kabulü ile sona erer. Evliliğin boşanma ile sona ermesi, mahkeme kararı ile sona ermedir. Boşanma kararı verilip karar kesinleşirse, mal rejimi davanın açıldığı tarihte sona erer. Bu surette dava esnasında edinilen mallar boşanma davası ile istenemez. Dava reddedilirse, mal rejimi hiç sekteye uğramamışçasına devam […]

Malvarlığın Değerin Tespiti

Pazar, Nisan 13th, 2008

Bunlar özellikle; 1) Çalışma karşılığı olan edinimler. 2) Sosyal yardım kuruluşlarından alınan ödemeler. (Yalnız burada yaşam standardı alınmaktadır. Evlilik vuku bulduğunda kişinin yaşına ve genel standartlarda ölüm yaşına göre aradaki fark ile bu yaşam standardı çarpılmaktadır ve bu rakam bu toplu tazminattan çıkartıldıktan sonra bakiye edinilmiş mal olarak kalmaktadır. Örneğin kişi 50 yaşında emekli olarak […]

Eşlerin Mallar Üzerindeki Yönetim Ve Tasarruf Yetkisi

Pazar, Nisan 13th, 2008

Edinilmiş mallara katılma rejiminin en temel özelliği evlilik devam ettiği müddetçe mal ayrımı uygulanmaktadır. Evlilik, boşanma veya ölüm ile bittiğinde mallar ayrılmaktadır. Bu noktada evlilik devam ederken diğer eşin borçları nedeni ile haciz gelmesine imkan yoktur. Boşanma ya da ölüm halinde, eşlerin edinilmiş malları ve müşterek mülkiyetteki edinilmiş mallar tasfiyeye tabi tutulur. Her eş kendi […]

Mal Rejimleri

Pazar, Nisan 13th, 2008

Medeni Kanunun 202. Maddesi uyarınca, eşler arasında edinilmiş mal sistemi asıldır. Taraflar aksi bir anlaşma yapmadığı müddetçe 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren evlilik içinde edinilen mallar için yeni Medeni Kanun geçerlidir. Türkiye’de 17 milyon evli çift mevcuttur. 1 ocak 2002 den sonra edinilen mallar istisnalar baki olmak üzere paylaşıma girdi ve bu tarihten önceki mallar […]