Archive for the 'İçtihatlar-Kararlar' Category

Maddi ve manevi tazminat talebinde Hakkaniyet kuralları

Salı, Nisan 7th, 2009

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2006/3442 Karar: 2006/9603 Karar Tarihi: 15.06.2006 (4721 S. K. m. 4, 174) (818 S. K. m. 42, 43, 44, 49) (1086 S. K. m. 381, 388) Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hüküm kusur, nafaka, tazminat, faiz, velayet ve kişisel […]

Eşit Kusur

Cuma, Nisan 11th, 2008

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2006/2-521 K. 2006/517 T. 12.7.2006 – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Boşanma – İlgisizlik ve Sadakatsizliğe Tepki İle Saldırı Teşkil Eden Sözler Söyleyen Eşi Eşit Kusurlu Saymak Mümkün Olmadığı) – EŞİT KUSUR (İlgisizlik ve Sadakatsizliğe Tepki İle Saldırı Teşkil Eden Sözler Söyleyen Eşi Eşit Kusurlu Saymak Mümkün Olmadığı – Maddi […]

Yoksulluk Nafakası

Cuma, Nisan 11th, 2008

Ağir Kusurlu Eşin Sorumluluğu: -YOKSULLUK NAFAKASI -BOŞANMA DAVASINDA AĞIR KUSURLU EŞİN SORUMLULUĞU (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E:2006/6270 K:2006/12888 T:02.10.2006) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 4722 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya […]

İştirak Nafakası

Cuma, Nisan 11th, 2008

Tarafların hakim huzurunda müşterek çocuk için iştirak nafakası takdir edilmemesi yolundaki beyanları boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra, velayet kendisine verilen tarafın ileriki yıllarda iştirak nafakası istemesine engel olmayacağı hususundaki Yargıtay Kararıdır. T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI:ESAS KARAR 2004/14860 2005/176 Y A R G I T A Y İ L […]

Terlik Fırlatmak

Çarşamba, Nisan 9th, 2008

Yakın arkadaşlarının verdiği bir davette, karısının, kendisini terlik fırlatarak kovduğunu belirten K.M. boşanma talebiyle dava açtı. Yerel Mahkeme, terlik fırlatmanın boşanma gerekçesi sayılmayacağına karar vererek davayı reddetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, terlik fırlatmanın müşterek hayatı temelinden sarsacak bir davranış olduğuna karar vererek şu görüşleri dile getirdi: […]