Archive for the 'Dilekçeler' Category

MK.166 / son maddesine göre boşanma dava dilekçesi örneği

Cumartesi, Haziran 20th, 2009

NÖBETÇİ AİLE  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE DAVACI                     : VEKİLİ                                   : DAVALI                      : KONU                          :  MK.166 / son maddesi gereği boşanma talebidir. AÇIKLAMALAR         : 1- Müvekkilim ile davalı …. yılında evlenmişlerdir.Tarafların ….doğumlu Öz…, 1…. doğumlu …em adında müşterek çocukları bulunmaktadır. 2- Müvekkilim karşı yan ile görücü usulü ile evlenmiş bulunmaktadır. Her iki taraf da başlangıçtan beri birbirlerini […]

Tanınma ve Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

Cumartesi, Nisan 12th, 2008

Yabancı Mahkemelerce verilmiş olan Boşanma kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizine ilişkin dava dilekçesi örneği İZMİR AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE TANIMA VE TENFİZ İSTEYEN (DAVACI) : ad-soyad adresi VEKİLİ : Av. adresi KARŞI TARAF (DAVALI) : ad-soyad adresi T.KONUSU : ……………… Sulh Hukuk Mahkemesinin ……… esas sayılı dosyasında verilen boşanma kararının, Türk Mahkemelerince TANINMASI ve TENFİZİ talebinden […]

ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL

Cuma, Nisan 4th, 2008

  ……. ile ……. aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.   Bu protokol gereğince ;   1–  ……. ile ……. karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,   2–  …….’ta  …….’ta bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını […]

Tedbir Nafakası Dava Dilekçesi

Salı, Nisan 1st, 2008

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                                                     ……. DAVACI               :…….   VEKİLİ               :……. DAVALI               :……. KONU                 : Tedbir Nafakası isteminden ibarettir.AÇIKLAMALAR          : 1-Müvekkilimiz, davalının 10 yıllık eşidir. Evliliklerinden biri 9 diğer ikisi 7 (ikiz) olmak üzere 3 çocuğu bulunmaktadır. Her üç çocuk da ilköğrenimdedir. 2-Davalı, yaklaşık 4 yıldan bu yana iş gezilerini bahane ederek eve geç gelmekte, […]

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi

Pazartesi, Mart 31st, 2008

………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI…………………………: VEKİLLERİ…………………….: DAVALI…………………………: DAVA…………………………….:ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASIDIR OLAYLAR………………………: 1-Davacı müvekkile ile davalı kocası 1998-1999 yılında tanışmış 2 sene süren arkadaşlıkları sonucunda 1Mart 20.. de evlenmişlerdir.Tarafların evlilik kararı aldığı dönemde müvekkile ………..’de hemşire olarak görev yapmakta davalı ise …….’da doktor olarak çalışmaktadır.Müvekkilem davalı eşin baskıları sonucunda bu işinden ayrılmak zorunda kalmıştır. […]

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Pazartesi, Mart 31st, 2008

İZMİR ……..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNEDAVACI : AD SOYAD-ADRES VEKİLİ : Av DAVALI : AD SOYADADRES DAVA : Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma. OLAYLAR : 1. Davacı müvekkil, davalı ile ../../…. tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden … yaşında olmak üzere ……. adında çocukları olmuştur. 2. Taraflar arasında, evlendiklerinden bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, sevgi […]