Archive for the 'Çekişmeli Boşanma Davası' Category

Açılan Boşanma Davasının Reddi Halinde Yeni Açılacak Boşanma Davası

Pazar, Nisan 13th, 2008

Şartları: 1-Boşanma sebeplerinden birisi ile açılmış bir davanın reddedilmiş olması, Davanın esastan yada feragat nedeniyle reddine karar verilmesinin önemi yoktur. Davanın açılmamış sayılmasına (HUMK 409)yada yetkisizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise MK.166 / son maddesine esas alınmaz.2-Ret kararının kesinleşmiş olması, Kesinleşmenin usulünce yapılıp-yapılmadığı mutlaka araştırılmalıdır. 3-Kesinleşme tarihinden itibaren üç yıl geçmiş olmalı, Dava feragat […]

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeni ile Boşanma

Pazar, Nisan 13th, 2008

Evlilik birliği müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden birisi boşanma davası açabilir. Tamamıyla kusurlu olan eşin dava açma hakkı yoktur. Ancak az kusurlu olan eşin bu hakkı vardır. “Temelinden Sarsılma” Kavramını dar olarak anlamamak gerekir. Takdir hakkı kullanılırken eşlerin sosyal ve ekonomik durumları, yetişme koşulları,eğitim düzeyleri v.b. nedenleri gözönüne almak gerekir. […]

Terk Nedenine Dayalı Boşanma

Pazar, Nisan 13th, 2008

Bu boşanma nedeni medeni kanunumuzun 164. Maddesinde düzenlenmiş olup, madde metni aşağıda aynen yazılmıştır. Madde 164 – Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan […]

Akıl Hastalığı Nedeni ile Boşanma

Pazar, Nisan 13th, 2008

Bu boşanma nedeni medeni kanunumuzun 165.Maddesinde düzenlenmiş olup, madde metni aşağıda aynen yazılmıştır. Madde 165 – Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. A) Eşlerden birisinin evlendikten sonra akıl hastası […]

Cürüm ve Haysiyetsizlik Nedeniyle Boşanma

Pazar, Nisan 13th, 2008

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Madde 163 – Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. a-Yüz Kızartıcı bir suçun işlenmesi ; hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve benzeri b-Haysiyetsiz hayat sürmek;Toplumun genelinde kötü ve […]

Cana Kast ve Pek Fena Muameleye Dayalı Boşanma

Pazar, Nisan 13th, 2008

Hayata Kast veya Pek Kötü Onur Kırıcı Davranış Madde 162 – Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.   Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş […]

Zina Nedenine Dayalı Boşanma

Pazar, Nisan 13th, 2008

Medeni Kanunumuzun 161. maddesinde düzenlenmiş olup, madde metini ise aşağıda aynen belirtildiği gibidir. Madde 161 – Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Dava şartları: Bu […]