Archive for the 'Anlaşmalı Boşanma Davası' Category

ANLAŞMALI BOŞANMADA 1 YILLIK SÜRE ŞARTI

Pazartesi, Haziran 15th, 2009

ANLAŞMALI BOŞANMADA 1 YILLIK SÜRE ŞARTI GERÇEKLEŞMEDEN BOŞANMA KARARI VERİLEMEZ. T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2007/1911 K. 2007/15180 T. 7.11.2007 • BOŞANMA ( Bir Yıllık Süre Şartı Gerçekleşmeden Tarafların Kabulüne Dayanarak Boşanmaya Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı ) • EŞLERİN KABULÜNE DAYANARAK BOŞANMA KARARI VERİLEMEMESİ ( Evliliğin En Az Bir Yıl Sürme Şartının […]

ANLAŞMALI BOŞANMADA HAKİMİN PROTOKOLE MÜDAHALESİ

Pazar, Haziran 14th, 2009

ANLAŞMALI BOŞANMADA HAKİMİN PROTOKOLE  MÜDAHALESİ MÜMKÜNDÜR.ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN MENFAATİ SÖZ KONUSU İSE… T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/17188 K. 2007/6041 T. 11.4.2007 • ANLAŞMALI BOŞANMA ( Hakim Tarafların ve Çocukların Menfaatlerini Gözeterek Anlaşmada Gerekli Değişiklikleri Yapabileceği ) • HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Anlaşmalı Boşanmalarda Tarafların ve Çocukların Menfaatlerini Gözeterek Anlaşmada Gerekli Değişiklikleri Yapabileceği ) • […]

ANLAŞMALI BOŞANMADA EVLİLİK EN AZ BİR YIL SÜRMELİDİR.

Cumartesi, Haziran 13th, 2009

ANLAŞMALI BOŞANMADA EVLİLİK EN AZ BİR YIL SÜRMELİDİR. T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/6904 K. 2006/14059 T. 16.10.2006 • BOŞANMA DAVASI ( 4721 Sayılı TMK’nun 166/3. Maddesine Göre Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüş İse Eşlerin Birlikte Başvurması ya da Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi Halinde Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış Sayıldığı ) • […]

ANLAŞMALI BOŞANMADA TARAFLAR HAZIR BULUNMALIDIR…

Cuma, Haziran 12th, 2009

ANLAŞMALI BOŞANMADA TARAFLAR HAZIR BULUNMALIDIR… T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/18939 K. 2006/3200 T. 13.3.2006 • BOŞANMADA YARGILAMA USULÜ ( Hakimin Bizzat Tarafları Dinleyerek İradelerinin Serbestçe Açıklandığına Kanaat Getirmesi ve Boşanmanın Mali Sonuçları İle Çocuklarının Durumu Hususunda Taraflarca Kabul Edilecek Düzenlemeyi Uygun Bulması Gereği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( En Az Bir […]

HAKİM PROTOKOL DIŞINA ÇIKARAK HÜKÜM TESİS EDEMEZ.

Perşembe, Haziran 11th, 2009

HAKİM PROTOKOL DIŞINA ÇIKARAK HÜKÜM TESİSİ EDEMEZ Özellikle anlaşmalı boşanma davalarına ilişkin sorularınzla karşılaşıyoruz.Tekrar tekrar açıklamamıza rağmen konunu dahi iyi anlaşılabilmesi için bir kaç gün bu konuda Yargıtay Kararlarını size sunacağız.    T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/3807 K. 2004/4741 T. 14.4.2004 • BOŞANMA ( Eşlerin Aralarında Anlaşarak Düzenledikleri Protokol/Hakimin de Müdahale Etmemesi – […]

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Çarşamba, Nisan 16th, 2008

İZMİR ……..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNEDAVACI : AD SOYAD-ADRES VEKİLİ : Av. DAVALI : AD SOYADADRES DAVA : Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma. OLAYLAR : 1. Davacı müvekkil, davalı ile ../../…. tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden … yaşında olmak üzere ……. adında çocukları olmuştur. 2. Taraflar arasında, evlendiklerinden bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, sevgi […]

Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol

Çarşamba, Nisan 16th, 2008

……. ile ……. aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.Bu protokol gereğince ; 1- ……. ile ……. karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler, 2- …….’ta …….’ta bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde …….’ın […]

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Pazar, Nisan 13th, 2008

Anlaşmalı boşanma davası Medeni kanunumuzun 166/3 maddesinde düzenlenmiş olup, en önemli şartlar evliliğin üzerinden en az bir yıl süre geçmiş olması ve eşlerin gerek evliliğin mali yönlerinde ve gerekse, müşterek çocukları var ise çocukların velayetinin hangi eşte kalacağı ve çocukların velayeti kendisinde kalmayan diğer eşin müşterek çocuklara ne kadar nafaka ödeyeceğine kadar, bilgileri taşıyan bir […]