Boşanmak, Boşanma Davası, Velayet, Tazminat, Nafaka, Çocuk, Tenfiz, Tanıma

NÖBETÇİ AİLE  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                     :

VEKİLİ                                   :

DAVALI                      :

KONU                          :  MK.166 / son maddesi gereği boşanma talebidir.

AÇIKLAMALAR         :

1- Müvekkilim ile davalı …. yılında evlenmişlerdir.Tarafların ….doğumlu Öz…, 1…. doğumlu …em adında müşterek çocukları bulunmaktadır.

2- Müvekkilim karşı yan ile görücü usulü ile evlenmiş bulunmaktadır. Her iki taraf da başlangıçtan beri birbirlerini istememişler ancak ailelerin ve akrabalarının baskısın dayanamayarak bu evlilik kararına onay vermek zorunda kalmışlardır.Evliliğin ilk dönemlerinde,  geçim zorlukları,  çocuklarının bakım ve eğitimi için mücadele eden taraflar arasında, zaman içerisinde giderek artan boyutlarda sorunlar yaşanmaya başlamıştır.

3- Müvekkilim öğretmenlik  yaparken ( şu anda emekli ), yaşam koşullarını bir nebze daha iyileştirebilme adına ikinci işlerde çalışmaktadır. Buna karşılık o dönemde ev hanımı olan davalı taraftan gerekli anlayış, ilgi ve desteği görememiştir.

4- Eşler arasındaki uyumsuzluk, tarafların ve çocuklarının ortak yaşamının onarılmaz yaralar almasına neden olmuş, birlikte yaşam çekilmez hale gelmiştir. Bunun sonucunda müvekkilim tarafından boşanma davası açılmıştır.

…… . Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ….. E- ….. K. sayılı dosyası ile yapılan yargılama sonucunda, boşanmaya karar verilebilmesi için  yeterli kanaat oluşmadığından DAVANIN  REDDİNE  karar verilmiştir.

Verilen karar ………..tarihinde KESİNLEŞMİŞTİR.

5- Taraflar, dava tarihinden beri ayrı yaşamaktadırlar. Boşanma davası red edilmesine rağmen, evlilik birliğini  sürdürme isteği duymamış ve bu amaçla hiçbir şekilde bir araya gelmemişlerdir.

6- Tarafların müşterek çocukları sürekli olarak müvekkilin yanında yaşamışlar, her türlü  gereksinimleri müvekkilim  tarafından severek ve isteyerek karşılanmıştır

7- Müvekkilim, davalı eşi tarafından nafaka borcu nedeniyle İCRA TAKİBİNE maruz bırakılmış, müşterek çocukları ……M ile birlikte yaşadıkları evde haciz işlemi yapılmıştır.

Mahkeme ilamında KESİNLEŞME TARİHİNE KADAR nafakaya hükmedilmiş olduğu halde, KESİNLEŞME TARİHİNDEN SONRA DA -yanında kalmasına rağmen- müşterek çocukları ……..M  ve DAVALI EŞİ İÇİN yıllarca nafaka ödemiştir.

Davalı bu arada işe girmiş ve halen de çalışmaktadır. Başka bir ifade ile kendi geçimini sağlayabilecek durumdadır.

8- Davalı yan, müvekkilimin YASAL BİR ZORUNLULUK olmadığını bilmeden ödemeye devam ettiği nafakayı, yıllarca alıp kullanmış, kötü niyetini adeta tescil eder şekilde davranmıştır.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda  tarafların boşanmalarına, müşterek çocukları ……..M’ in velayetinin davacı müvekkile verilmesine karar verilmesi istemiyle, Sayın Mahkemenize  başvuru gereği duyulmuştur.

YASAL NEDENLER           : MK.166 / son maddesi,, sair yasal mevzuat.

KANITLAR                : ………. K. sayılı dosyası, …….. icra dosyası, tanık anlatımları, nüfus kayıtları, sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM   : Sunulan nedenlerle;

1- Tarafların BOŞANMALARINA,

2- Müşterek çocukları ………m’ in velayetinin müvekkilime verilmesine,

3- Yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini,

Müvekkilim adına saygı ile arz ve talep ederim.

E k i     :

Vekaletname sureti DAVACI VEKİLİ

Yazar:
Zaman:
Cumartesi, Haziran 20th, 2009 at 10:36
Kategori:
Dilekçeler
Yorumlar:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
Bu yazıya verilen cevapları RSS 2.0 beslemesinden takip edebilirsiniz.
Navigasyon:


Yazıya Yorum Gönder