Boşanmak, Boşanma Davası, Velayet, Tazminat, Nafaka, Çocuk, Tenfiz, Tanıma
Sal
22
Nis
werdas

Y-Davayı ben açarsam haksız görünürüm; davayı karşı taraf açarsa, o haksız görünür; davayı karşı tarafa açtırmalıyım!..
D-Davayı kimin açtığı, davanın seyrini, hakimin kanaatini, davanın neticesini etkileyen bir husus değildir.Önemli olan davada iddia ve savunmalrınızı destekleyen sağlam delilleri Mahkemeye sunabilmenizdir.

———————
Y-(Boşanma halinde), erkek çocuk anaya, kız çocuk babaya verilir!..
D-Hakim, küçük çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceğine, çocuğun menfaatlerini gözeterek karar verir. Çocuğun cinsiyeti, velayetin belirlenmesinde direkt etkili bir unsur değildir.

——————————————

Y-(Boşanma halinde), çocuk küçük ise anaya verilir!..
D-Hakim, küçük çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceğine, çocuğun menfaatlerini gözeterek karar verir. Çocuğun yaşı, velayetin belirlenmesinde direkt etkili bir unsur değildir.

Y-Noterde protesto olmayan senet, geçersiz olur!
D-Bonoların noterlik kanalıyla protesto edilmemesi, bonoların geçerliğini etkileyen bir unsur değildir…

—————————-

Y-Pul yapıştırılmayan senet geçersizdir!
D-Pul, o alacak sebebiyle ödenmesi gereken bir tür vergidir; bonoların geçerliğini etkileyen bir unsur değildir…

———————————–

Y-Senede, her zaman kullandığım imzamı değil, farklı bir imza attım; ödemesem de olur!
D-Senede her zaman kullanılan imzadan farklı bir imza atılması, atılmış olan imzayı geçersiz kılmaz. Aynı şekilde bağlayıcıdır.

———————————-

Y-Noterden ihtarname çekersem, haklı olduğumu ispat etmiş olurum.
D-Bir ihtilafta kimin haklı olduğu, ancak mahkemede yapılacak yargılama neticesinde belli olur; Noterde ihtarname çekmeniz, sizi haklı hale getirmez. İhtarname, ancak açılacak davaya delil olabilir.

—————————————

Y-Avukatlar, bütün kanunları ezbere bilirler!!!
D-Hukukçular, bütün kanunları ezbere bilmezler; hukukun işleyiş sistematiğini ve genel mantığını bilirler.

—————————

Y-Hukuk okumak için, insanın ezber yeteneğinin yüksek olması gerekir!
D-Hukuk fakultelerinde, öğrencilere yürürlükteki kanunlar ezberletilmez. Hukukun işleyiş sistematiği ve genel mantığı öğretilir; bu yüzden ezber yeteneği gerekmez.

————————————–

Y-Dava açmak istiyorum, ama davanın çok uzun süreceği söyleniyor; Mahkeme’ye noter kanalıyla bir ihtarname göndersem, davam daha çabuk bitirilir mi?
D-Noterler mahkemelere ihtar çekemezler.

———————————-

Y-Her avukatın bir branşı vardır!
D-Avukatlıkta branş yoktur; ancak bazı avukatlar, bazı davaları takip etmek istemeyebilirler; bu, branşlaşma değildir.

—————————

Y-Avukatın görevi, davayı kazanmaktır!
D-Avukatın görevi davayı kazanmak değil, hukuki bir sorunu olan kişiye (müvekkiline) hukuki yardımda bulunmaktır.

—————————-

Y-Avukata, bir problem olunca gidilir?
D-Bu, ilk bakışta doğru gözüken bir yanlıştır…

————————————–

Y-Davayı kazanırsam, avukatlık ücretini karşı taraf öder !..
D-Avukatın ücretinden, avukattan hukuki yardım alan (avukatı tutan) müvekkil sorumludur, dolayısıyla, ücretini de müvekkil öder.Dava sonunda yüklenecek ücret de avukata aittir. Ancak bu ücret, müvekkilin ödemesi gereken ücretten ayrı bir ücrettir.

———————————————

Y-Mahkemede yemin ederken (filmlerdeki gibi) sağ el kaldırılır !..
D-Türk Mahkemelerinde yemin ederken sağ el kaldırılmaz.
Ancak yemin edilirken, mahkeme salonundaki herkes ayağa kalkar.

—————

Y-Mahkemede yemin, (filmlerdeki gibi) “Gerceği, yanlızca gerceği söyleyeceğinize yemin eder misiniz?” şeklinde yapılır !..
D-Yemin, yemin edecek şahsın şahit veya davanın tarafı olması durumlarına göre, iki farklı şekilde yapılır.
a-Yemin edecek şahıs, davada şahit sıfatıyla dinleniyorsa, Hakim şahide, “Şahit sıfatiyle sorulan suallere verdiğiniz cevapların hakikate(gerçeğe) muhalif(aykırı) olmadığına ve meşhudat(gördükleriniz) ve malümatınızdan(bildiklerinizden) birşey saklamadığınıza Allahınız ve namusunuz üzerine yemin ediyor musunuz?” diye sorar.
Şahit de “Allahım ve namusum üzerine yemin ediyorum” der.
b-Yemin edecek şahıs, davanın tarafı ise, Hakim, soruyu sorar ve durumun önemini ve yalan yere yeminin neticeleri hakkında yemin edecek şahsı ikaz eder ve “size sorulan sualler hakkında hakikata muvafık cevap vereceğinize ve hiçbir şey saklamıyacağınıza Allahınız ve namusunuz üzerine yemin eder misiniz?” diye sorar.
Yemin eden de, “Allahım ve namusum üzerine yemin ediyorum” der.
Yemin edilirken, mahkeme salonundaki herkes ayağa kalkar.

—————

Y-Anlaşmalı boşanma davasıyla tek celsede boşanılır.
D-Anlaşmalı boşanma davası tek celsede bitecek diye kural yoktur.
Diğer bütün davalarda olduğu gibi, eğer dosya tekamül etmiş, kanunun aradığı dava şartları ve unsurları gerçekleşmiş ise, ancak o zaman dava karara bağlanır.

————-

Yazar:
Zaman:
Salı, Nisan 22nd, 2008 at 11:10
Kategori:
Soru-Cevap
Yorumlar:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
Bu yazıya verilen cevapları RSS 2.0 beslemesinden takip edebilirsiniz.
Navigasyon:


Yazıya Yorum Gönder