Boşanmak, Boşanma Davası, Velayet, Tazminat, Nafaka, Çocuk, Tenfiz, Tanıma

Edinilmiş mallara katılma rejimi denildiğinde; edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel malları anlaşılmalıdır. Yeni Medeni Kanun ile artık karı-koca arasında evlilik süresınce edinilen mallar, kimin adına kayıt edilirse edilsin, eşler arasında ortak mülkiyet kabul edilecektir. Boşanma esnasında mal paylaşımı bu esasa göre yapılacaktır.Edinilmiş mal denildiğinde, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri anlaşılmalıdır.

Çalışmasının karşılığı olan kazançlar (sabit gelirliler için maaş, çiftçilier için mahsul, esnaf için bakiye kalan değer), sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler (emekli maaşı, karşılıklı ya da karşılıksız alınan ekonomik yardımlar), çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, kişisel mallarının gelirleri (kira gelirleri), karşılığı verilerek edinilmiş mallara örnek olabilir.

Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, manevi tazminat alacakları ise kişisel mallara örnek verilebilir.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler. Kişisel mal kimin ise onun tasarruf yetkisi vardır, ama bu malların geliri ortak gelir kabul edilir. Boşanma esnasında kişisel mallar paylaşıma kural olarak dahil edilmezler.

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların ortak mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan edinilimiş maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Malların paylaşımında, her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır. Tasfiye sırasında, eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir.

Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur.

Mutlaka bu hususlarda Avukatınızdan hukuki yadım alın

Yazar:
Zaman:
Pazartesi, Nisan 21st, 2008 at 09:51
Kategori:
Mal Rejimi
Yorumlar:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
Bu yazıya verilen cevapları RSS 2.0 beslemesinden takip edebilirsiniz.
Navigasyon:


Yazıya Yorum Gönder