Paz
13
Nis
werdas

A)Boşanma davasından önceki tedbir nafakası: Eş ve Reşit olmayan çocuklar yararına hükmedilecek tedbir nafakasıdır.
Bağımsız bir dava olarak açılır. Başvurma harcı dışında ,yıllık nafaka bedeli(talebi) üzerinde nisbi harç alınır. Esas defterine kaydı yapılır. Nisbi Avukatlık ücretine hükmedilir.

Görevli Mahkeme: Asliye Hukuk(Aile) Mahkemesidir.
Yetki sınırlaması yoktur,her yerde açılabilir.
Reddedilen miktar üzerinden vekalet ücretine hükmedilemez. Tamamen ret halinde ise maktu vekalet ücretine hükmedilebilir.
Nafakaya hükmedilebilmesi için kadının ayrı yaşamakta haklı olduğunu her türlü delil ile ispat etmesi gerekir.(kocasının dövdüğü,ağır ihmali,dışarı attığı,başka kadınla ilişkisi olduğu gibi.)
Hükmedilecek nafaka tarafların sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olmalıdır. Nafaka isteyen üzerinde zenginlik kaynağı oluşturmamalıdır.
MK. 4 maddesinde ki Hakkaniyet Kuralları esas alınmalıdır.
Nafakanın başlangıç tarihi Dava tarihidir.
Tedbir nafakasında faize hükmedilemez.
Nafaka Türk Parası üzerinden hükmedilmelidir. Talep yabancı para dahi olsa hüküm TL. üzerinden o günkü kur üzerinden hükmedilmelidir. Ancak tarafların nafakanın yabancı para üzerinden olmasını birlikte istemeleri hariç.
Nafakanın bitiş tarihi hüküm fıkrasında gösterilemez.
Tedbir nafakasından sonra boşanma davası açılır ise her iki dosya birleştirilebilir. Ancak buna rağmen nafakanın bitiş tarihi gösterilemez.
Kocanın bakım borcu mutlak olduğu için işsiz olması nafakaya hükmedilmesine engel değildir. (Çalışamayacak derecede Hasta ve sakat olması, askerlik görevini yapıyor bulunması-hiçbir mal varlığı yok ise-,v.b. istisnalar hariç-ancak bu istisnanın da istisnaları vardır. Bu istisnalar mutlak değildir.
Önemli:Nafaka şahsa bağlı bir haktır. Önceden vazgeçilmesi yani feragat edilmesi kesin hüküm oluşturmaz ,sonradan ayrı bir dava ile yeniden istenebilir.
Nafaka ölüm ile sona erer. Mirasçılara geçmez.
Kadının varlıklı yada maaşlı olması kocayı nafaka borcundan kurtarmaz.
Bu tür nafakalarında artırılması yada tenzili mümkündür.
Önemli:Koca yurt dışında çalışıyor ve maaşı da belli değil ise “Çalışma bakanlığı Yurt dışı işçi Sorunları Genel Müdürlüğü” ne müzekkere yazılarak ortalama maaş miktarı belirlenmelidir.
Çocuklar için verilen tedbir nafakası reşit olana kadar geçerlidir.
B)Boşanma Davası sırasında hükmedilecek olan Tedbir Nafakası:Ayrılık ve Boşanma davası açıldığı takdirde Hakim MK.137 maddesinin amir hükmü nedeniyle Re’sen (kendiliğinden) çocuklar ve eşin iaşesi,bakımı ve eğitimi için maddi tedbirleri almak zorundadır.
Tedbir nafakası Boşanma davası tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere hükmedilir.
Tedbir nafakası hem hüküm fıkrasında yazılmalı hem de birden fazla oturum var ise ara kararında yazılmalıdır.
Bu tür tedbir nafakasında da feragatin önemi yoktur. İlk duruşma nafaka istemeyen eş ileri ki duruşmalarda isteyebilir. Doğmamış nafakadan(haktan) feragat mümkün değildir.
Önemli:İlk duruşmada hakim ara kararı ile belli oranda tedbir nafakasına hükmederse ,bu nafaka nasıl tahsil edilir ?
Öncelikle nafakayı hak eden eş hemen ara kararının bulunduğu duruşma tutanağının onaylı suretini alarak İcra müdürlüğüne başvurmalı ve Örnek 49′a göre ödeme emri gönderilmelidir.
Önemli:Hakim tensip zaptı ile birlikte tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını araştırmalıdır. Bu çok önemlidir. Bu araştırma formalite gereği olmamalıdır. Mümkünse müzekkerede mal varlığına ve var ise maaşa ve yan gelirlere ilişkin sorular ayrıntılı olmalıdır.
Tedbir nafakasını boşanma davası ile birlikte yada yargılamanın her aşamasında eş kendisi ve çocukları için isteyebilir. ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmek zorunda değildir. Çünkü boşanma davasının varlığı ayrı yaşamakta eşlerin haklı olduğunu gösterir.(MK:162/2)
Tedbir nafakasında da MK.4 maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Kanımca M.K.dan doğan birçok davalarda en son çözüm hakim bu geniş takdir yetkisine dayanabilir.
Önemli:Hakim talep olmasa da mutlaka bu konuda bir karar vermek ve tedbir almak zorundadır.
Başvuru ve ilam harcı alınmaz. Çünkü fer’i nitelikte bir taleptir.

TEDBİR NAFAKASI DAVA DİLEKÇESİ

 

İZMİR AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :…….

VEKİLİ :…….

 

DAVALI :…….

 

KONU : Tedbir Nafakası isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz, davalının 10 yıllık eşidir. Evliliklerinden biri 9 diğer ikisi 7 (ikiz) olmak üzere 3 çocuğu bulunmaktadır. Her üç çocuk da ilköğrenimdedir.

2-Davalı, yaklaşık 4 yıldan bu yana iş gezilerini bahane ederek eve geç gelmekte, zaman zaman da dışarıda kalmaktadır. Müvekkilimiz durumdan rahatsız olmakla birlikte, küçük çocuklarının ve çevresinin de etkisi ile bu güne kadar sesini çıkarmamıştır.

3-Yaklaşık 3 aydır davalı evi tamamen terk etmiştir. Ne müvekkilimiz ile ve ne de küçük çocukları ile ilgilenmemektedir.Müvekkilimizin ve davalının müştereken oturduğu ev müvekkilimize kendi babasından kalmıştır. Müvekkilimiz, evlendikten sonra sekreter olarak çalıştığı iş yerinden ayrılmış ve ev hanımı olmuştur. Şu anda hiçbir geliri de bulunmamaktadır. Davalı ise sigortacılık yapmaktadır. Kazancı ayda 4.000 YTL civarındadır.

4-Araya giren akraba ve arkadaşlar mevcut durumu düzeltememişlerdir. Evliliğin geleceği meçhul olmakla birlikte müvekkilimiz, çocukların geleceği açısından, şu an için boşanma davası açmak niyetinde değildir. Ancak kendi geçimi ve çocukların bakımı için eşinin yardımına ihtiyacı bulunmaktadır.

5-Davalıdan müvekkilimiz için ayda ……., her bir çocuk için de ……., olmak üzere toplam ……. tedbir nafakası talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER : MK.m.162 ve diğer yasa maddeleri.

KANITLAR : Nüfus kayıtları,tanık

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU :Açıklanan nedenlerle, Davalının, müvekkilimiz için ayda ……., her bir çocuk için de ……., olmak üzere toplam ……. tedbir nafakası ödemesine, davanın devamı sırasında da müvekkilimiz ve çocuklarının ihtiyacı için ihtiyati tedbir olarak nafaka bağlanmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

DAVACI VEKİLİ

Yazar:
Zaman:
Pazar, Nisan 13th, 2008 at 01:00
Kategori:
Nafaka
Yorumlar:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
Bu yazıya verilen cevapları RSS 2.0 beslemesinden takip edebilirsiniz.
Navigasyon:


Yazıya Yorum Gönder